Aktualności

Konferencja 5 kwietnia 2014 r.

M&M
Centrum Kształcenia Pielęgniarek s.c.M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek s.c.
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie
przy współudziale Województwa Małopolskiego

zapraszają

na Konferencję Naukowo-Szkoleniową

BADANIA KIEROWCÓW W ASPEKCIE
MERYTORYCZNYM I PRAWNYM


5 kwietnia 2014 r. (sobota)
godz. 10:00-16:00


ZAPROSZENIE
KARTA UCZESTNICTWA
REGULAMIN KONFERENCJI
MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE PRZEZ MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY


Nabór na najbliższe szkolenia:

Rodzaj
szkolenia
Przeznaczony
dla
Termin
rozpoczęcia
Nabór do: Koszt Wpłata
miesięczna

SPECJALIZACJE

PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE pielęgniarek 25 kwietnia 2014 r. Nabór zakończony - ostatnie wolne miejsca do
25 kwietnia 2014 r.
5500* 275
(20 wpłat)
PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE położnych 10 kwietnia 2014 r. Nabór zakończony - ostatnie wolne miejsca do
10 kwietnia 2014 r.
5500* 275
(20 wpłat)

KURSY KWALIFIKACYJNE

PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE pielęgniarek wrzesień 2014 r. 31 lipca 2014 r. 1900 380
(5 wpłat)
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI pielęgniarek wrzesień 2014 r. 31 lipca 2014 r. 1900 380
(5 wpłat)
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE położnych wrzesień 2014 r. 31 lipca 2014 r. 1900 380
(5 wpłat)
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
(warunkiem udziału w kursie jest wcześniejsze ukończenie kursu specjalistycznego - "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa")
pielęgniarek wrzesień 2014 r. 31 lipca 2014 r. 2050* 410
(5 wpłat)
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE pielęgniarek
i położnych
wrzesień 2014 r. 31 lipca 2014 r. 1900 380
(5 wpłat)

KURSY SPECJALISTYCZNE

OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYMI DOROSŁYMI W LECZENIU SYSTEMOWYM NOWOTWORÓW pielęgniarek
i położnych
maj 2014 r. 18 kwietnia 2014 r. 450* -
ENDOSKOPIA pielęgniarek wrzesień 2014 r. 31 lipca 2014 r. 790 395
(2 wpłaty)
WYKONYWANIE I OCENA TESTÓW SKÓRNYCH pielęgniarek kwiecień 2014 r. 31 marca 2014 r. 265* -
EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI położnych kwiecień 2014 r. 31 marca 2014 r. 330* -
OPIEKA NAD DZIEĆMI ZE SCHORZENIAMI OTOLARYNGOLOGICZNYMI pielęgniarek kwiecień 2014 r. 31 marca 2014 r. 670* -
WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU EKG pielęgniarek i położnych 16 kwietnia 2014 r. Nabór zakończony - ostatnie wolne miejsca do
16 kwietnia 2014 r.
400* -
OPIEKA NAD PACJENTEM ZE STOMIĄ JELITOWĄ pielęgniarek maj 2014 r. 30 kwietnia 2014 r. 936* 468
(2 wpłaty)


* Opłata wpisowa (nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji złożonej przez kandydata):

  • specjalizacja – 100 zł (wyjątek – specjalizacja geriatryczna – 70 zł);

  • kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny – 50 zł (kurs – piel. Operacyjne, Endoskopia – bez opłaty wpisowej).

Terminy rozpoczęcia szkoleń nie są ostateczne (uzależnione od ilości chętnych na szkolenia).
Wzór umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem do wglądu w biurze MMCKP przed rozpoczęciem szkolenia.UWAGA NABÓR !!!


Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYMI DOROSŁYMI
W LECZENIU SYSTEMOWYM NOWOTWORÓW


Rozpoczęcie zajęć – maj 2014 r.

Koszt 450 zł

Opłata wpisowa 50 zł
Brak opłaty wpisowej będzie oznaczał rezygnację z udziału w szkoleniu
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji złożonej przez kandydata
(NR KONTA)

Prosimy o składanie zgłoszeń drogą mailową lub faxem,
do dnia 18 kwietnia br.
(formularz do pobrania)


UWAGA NABÓR !!!


Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE


Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2014 r.

Koszt 1900 zł (można płacić w 5 wpłatach po 380 zł)

Prosimy o składanie zgłoszeń drogą mailową lub faxem,
do dnia 31 lipca br.
(formularz do pobrania)


UWAGA NABÓR !!!

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI


Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2014 r.

Koszt 1900 zł (można płacić w 5 wpłatach po 380 zł)

Prosimy o składanie zgłoszeń drogą mailową lub faxem,
do dnia 31 lipca br.
(formularz do pobrania)


UWAGA NABÓR !!!

Kurs kwalifikacyjny dla położnych
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE


Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2014 r.

Koszt 1900 zł (można płacić w 5 wpłatach po 380 zł)

Prosimy o składanie zgłoszeń drogą mailową lub faxem,
do dnia 31 lipca br.
(formularz do pobrania)


UWAGA NABÓR !!!

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
OPIEKA NAD PACJENTEM ZE STOMIĄ JELITOWĄ

Rozpoczęcie zajęć – maj 2014 r.

Koszt 936 zł
(można płacić w 2 wpłatach po 468 zł)

Opłata wpisowa 50 zł
Brak opłaty wpisowej będzie oznaczał rezygnację z udziału w szkoleniu
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji złożonej przez kandydata
(NR KONTA)

Prosimy o składanie zgłoszeń drogą mailową lub faxem,
do dnia 30 kwietnia br.
(formularz do pobrania)


UWAGA NABÓR !!!

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU EKG

Rozpoczęcie zajęć – 16 kwietnia 2014 r.

Koszt 400 zł

Opłata wpisowa 50 zł
Brak opłaty wpisowej będzie oznaczał rezygnację z udziału w szkoleniu
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji złożonej przez kandydata
(NR KONTA)

Nabór zakończony - ostatnie wolne miejsca do 16 kwietnia 2014 r.
(formularz do pobrania)


UWAGA NABÓR !!!

Specjalizacja dla pielęgniarek
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE

Rozpoczęcie zajęć – 25 kwietnia 2014 r.

Koszt całkowity 5500 zł (można płacić w 20 wpłatach po 275 zł)

Opłata wpisowa 70 zł
Brak opłaty wpisowej będzie oznaczał rezygnację z udziału w szkoleniu
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji złożonej przez kandydata
(NR KONTA)

Nabór zakończony - ostatnie wolne miejsca do 25 kwietnia 2014 r.
(formularz do pobrania)


UWAGA NABÓR !!!

Specjalizacja dla pielęgniarek
PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE


Rozpoczęcie zajęć – 20 lutego 2014 r.

Koszt całkowity 5440 zł (można płacić w 20 wpłatach po 272 zł)

Opłata wpisowa 100 zł
Brak opłaty wpisowej będzie oznaczał rezygnację z udziału w szkoleniu
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji złożonej przez kandydata
(NR KONTA)

Nabór zakończony (ostatnie wolne miejsca – zgłoszenia można składać do dnia 20 lutego br.)
(formularz do pobrania)


UWAGA NABÓR !!!

Specjalizacja dla położnych
PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE


Rozpoczęcie zajęć – 10 kwietnia 2014 r.

Koszt całkowity 5500 zł (można płacić w 20 wpłatach po 275 zł)

Opłata wpisowa 100 zł
Brak opłaty wpisowej będzie oznaczał rezygnację z udziału w szkoleniu
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji złożonej przez kandydata
(NR KONTA)

Nabór zakończony - ostatnie wolne miejsca do 10 kwietnia 2014 r.
(formularz do pobrania)


UWAGA NABÓR !!!

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE


Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2014 r.

Koszt 1900 zł (można płacić w 5 wpłatach po 380 zł)

Prosimy o składanie zgłoszeń drogą mailową lub faxem,
do dnia 31 lipca br.
(formularz do pobrania)


UWAGA NABÓR !!!

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

(warunkiem udziału w kursie jest wcześniejsze ukończenie
kursu specjalistycznego – "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa")

Rozpoczęcie kursu – wrzesień 2014 r.

Koszt 2050 zł (można płacić w 5 wpłat po 410 zł)

Prosimy o składanie zgłoszeń drogą mailową lub faxem,
do dnia 31 lipca br.
(formularz do pobrania)

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!)


UWAGA NABÓR !!!

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
ENDOSKOPIA

Rozpoczęcie zajęć – wrzesień 2014 r.

Koszt 790 zł (można płacić w 2 wpłatach po 395 zł)

Prosimy o składanie zgłoszeń drogą mailową lub faxem,
do dnia 31 lipca br.
(formularz do pobrania)

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!)


UWAGA NABÓR !!!

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
WYKONYWANIE I OCENA TESTÓW SKÓRNYCH


Rozpoczęcie zajęć – kwiecień 2014 r.

Koszt 265 zł

Opłata wpisowa 50 zł

Brak opłaty wpisowej będzie oznaczał rezygnację z udziału w szkoleniu
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji złożonej przez kandydata
(NR KONTA)

Prosimy o składanie zgłoszeń drogą mailową lub faxem,
do dnia 31 marca br.
(formularz do pobrania)

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!)


UWAGA NABÓR !!!

Kurs specjalistyczny dla położnych
EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI


Rozpoczęcie zajęć – kwiecień 2014 r.

Koszt 330 zł

Opłata wpisowa 50 zł

Brak opłaty wpisowej będzie oznaczał rezygnację z udziału w szkoleniu
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji złożonej przez kandydata
(NR KONTA)

Prosimy o składanie zgłoszeń drogą mailową lub faxem,
do dnia 31 marca br.
(formularz do pobrania)

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!)


UWAGA NABÓR !!!

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
OPIEKA NAD DZIEĆMI ZE SCHORZENIAMI OTOLARYNGOLOGICZNYMI

Rozpoczęcie zajęć – kwiecień 2014 r.

Koszt 670 zł

Opłata wpisowa 50 zł

Brak opłaty wpisowej będzie oznaczał rezygnację z udziału w szkoleniu
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji złożonej przez kandydata
(NR KONTA)

Prosimy o składanie zgłoszeń drogą mailową lub faxem,
do dnia 31 marca br.
(formularz do pobrania)

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!)Wymagane dokumenty - szkolenie specjalizacyjne:
  • Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji - (formularze)
  • Kopia prawa wykonywania zawodu (w przypadku ewentualnych zmian w prawie wykonywania zawodu również kopia tych zmian)
  • Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza – 2 lata z ostatnich pięciu
Wymagane dokumenty - kurs kwalifikacyjny:
  • Kwestionariusz zgłoszeniowy - (formularze)
  • Kopia prawa wykonywania zawodu (w przypadku ewentualnych zmian w prawie wykonywania zawodu również kopia tych zmian)
  • Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza – 6 miesięcy
Wymagane dokumenty - kurs specjalistyczny:
  • Kwestionariusz zgłoszeniowy - (formularze)
  • Kopia prawa wykonywania zawodu (w przypadku ewentualnych zmian w prawie wykonywania zawodu również kopia tych zmian)
Wnioski należy składać pocztą, drogą elektroniczną (skan dokumentów na email: biuro@mmckp.pl), faksem – 012 / 39 77 947 lub osobiście - ul. Fatimska 41A/411 (IV piętro) w godzinach:
 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 8:00 - 14:00
piątek 12:00 - 16:00

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie w poniedziałek od 9:00-18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 9:00-15:00 (tel. 783 001 883 oraz 783 001 983) oraz 783 050 003 w godzinach pracy biura, a także pocztą elektroniczną (biuro@mmckp.pl).


© 2010MMCKP s.c.