O nas

M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek s.c. został utworzony w kwietniu 2009 roku i jest prowadzony przez pielęgniarki. M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek s.c posiada aktualne decyzje CKPPiP zezwalające na prowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych oraz wpisy do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe prowadzonego przez MOIPiP.

Posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod nr 2.12/00059/2010.

Jesteśmy współzałożycielami Stowarzyszenia na rzecz Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Przedstawicieli Innych Zawodów Medycznych ORGANIZATORZY

Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie na rzecz upowszechniania dostępu do kształcenia oraz podnoszenia jakości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych http://www.organizatorzy.org

Od dnia 12 grudnia 2013 r. jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
http://www.pifs.org.pl/
Otrzymany certyfikat:


Rekomendacje:


WŁAŚCICIELE:


    Zuzanna Mysłowska
  • Magister pielęgniarstwa

  • Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

  • Studia podyplomowe – Zarządzanie Sferą Usług Medycznych
    (Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie)

  • Studia podyplomowe - Pedagogika (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

    Beata Mróz
  • Magister pielęgniarstwa

  • Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących

  • Studia podyplomowe - Pedagogika (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

  • wielokrotnie - członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:
   
mgr Ewelina Szajner

PEŁNOMOCNIK D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:
    mgr Urszula Habdas-Kotulińska
 

© 2010MMCKP s.c.