O nas

M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek s.c. zostało utworzone w kwietniu 2009 roku i jest prowadzony przez pielęgniarki. M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek s.c posiada aktualne decyzje CKPPiP zezwalające na prowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych oraz wpisy do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe prowadzonego przez MOIPiP.

Posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod nr 2.12/00070/2016

logo_orgJesteśmy współzałożycielami Stowarzyszenia na rzecz Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Przedstawicieli Innych Zawodów Medycznych.

Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie na rzecz upowszechniania dostępu do kształcenia oraz podnoszenia jakości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Rekomendacje:

rekomendacje_1rekomendacje_2

Podziękowanie ZMPodziękowanie BM1 001 (2)

WŁAŚCICIELE:

Zuzanna Mysłowska

  • Magister pielęgniarstwa
  • Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
  • Studia podyplomowe – Zarządzanie Sferą Usług Medycznych
    (Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie)
  • Studia podyplomowe – Pedagogika (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)


Beata Mróz

  • Magister pielęgniarstwa
  • Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
  • Studia podyplomowe – Pedagogika (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • wielokrotnie – członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących


KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:
mgr Barbara Luberda

PEŁNOMOCNIK D/S JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:
mgr Urszula Habdas-Kotulińska